K podnikání se svou vlastní společností vedou dvě cesty. První je klasická, kdy musíte sami podstoupit náročná byrokratická jednání. Druhá je mnohem rychlejší a snadnější, neboť veškeré administrativní úkony za vás učiní někdo jiný.

Tím je společnost, která prodává ready made společností, tedy prodej s.r.o. Ready made společnost je totiž již existující společnost, která je vytvořena výhradně za účelem jejího následného prodeje. Má splacený základní kapitál buď 200 tisíc nebo 500 tisíc korun a založení své nové firmy můžete provést i korespondenčně na základě plné moci, i když budete kdekoliv v ČR nebo i ve světě.

Jaké jsou výhody ready made společnosti

Především můžete začít ihned podnikat, jelikož ready made společnost má již přidělené IČO a je zapsána v obchodním rejstříku. Vy, jako kupující, si musíte pouze zvolit nový název firmy, nechat si vyrobit razítka a vizitky. Okamžikem podpisu kupní smlouvy se stanete jednatelem, tedy ještě před provedením změny v obchodním rejstříku. Den jmenování do funkce jednatele zapíše obchodní rejstřík „zpětně“.

Tento způsob zahájení podnikání je výhodný zejména pro naprosté začátečníky, kteří se nevyznají v byroktratické spleti předpisů nebo prostě nechtějí toto martyrium podstupovat. Ovšem prodej sro v podobě hotové ready made společnosti mohou využít i zavedení podnikatelé, kteří chtějí rozšířit své impérium bez náročného administrování.

Co odkoupením ready made společnosti získáte?

  • Ideální reprezentativní adresu – svou novou firmu budete mít na prestižní adrese v rozšířeném centru Prahy nebo Brna, kde má společnost zajišťující prodej sro vlastní nemovitosti, ve kterých poskytuje sídlo podnikatelům, kteří od ní koupili ready made společnost. Navíc to znamená komfort při příjmu pošty a vyhnutí se výzvám k vyzvednutí zásilek na poště v případě vaší nepřítomnosti
  • Stejnou adresa navždy – v případě přemístění na jiné místo nebudete muset řešit změnu sídla, neboť stávající adresu si budete moci ponechat i nadále
  • Archivaci korespondence a ostatních dokumentů – budete mít přístup do webového rozhraní, kde budete mít přehled o poště od samotného začátku podnikání na této nové adrese. Dále budete mít možnost využívat službu dosílky doručených zásilek jinam dle vašeho zadání, a to kamkoliv po ČR, ale i do zahraničí.