Životní minimum je minimální částka potřebná pro zajištění výživy a dalších základních potřeb jednotlivých osob. Jeho výše se liší a to v závislosti na počtu jednotlivých osob v dané domácnosti. Úlohu hraje i věk jednotlivých členů, především se jedná o počet nezaopatřených dětí.

Jeho výše se také využívá v oboru soudní praxe, například pro případy exekuce nebo stanovení výše výživného, při rozvodech. Velký význam hraje výše životního minima i pro výpočet celé řady sociálních dávek. Patří mezi ně i přídavky na děti.

Více informací naleznete na portálu vimvic.cz.

Společně posuzované osoby

Mezi společně posuzované osoby patří rodiče a nezletilé, nezaopatřené děti, manželé či registrovaní partneři, rodiče a zletilé děti, pokud užívají s rodiči společné bydlení a nejsou zároveň posuzovány s jinými osobami.

Příjmy rozhodné pro výpočet životního minima

Započítávají se všechny čisté příjmy:

  • z pracovní činnosti, podnikání, důchody, dávky (nemocenské pojištění, státní sociální podpora, další sociální dávky, podpora v nezaměstnanosti), výživné, příjmy z kapitálového majetku

Příjmy, které se nezapočítávají:

  • příspěvky na bydlení, příjem z prodeje nemovitostí, náhrady škody při odstraňování následků živelných pohrom, finanční pomoc pro oběti trestných činů, podpory vyplácené z prostředků nadací či občanských sdružení, stipendia, odměny za dárcovství krve, daňové bonusy, příspěvky na mobilitu či speciální pomůcky

Životní minimum stanovené pro rok 2018

Životní minimum 2018 stanovuje částky takto:

  • částka pro jednotlivce – 3 420 Kč
  • první osoba v domácnosti – 3 140 Kč
  • druhá a další osoba v domácnosti, která však není nezaopatřeným dítětem – 2 830 Kč

Nezaopatřené děti dle věku:

  • do 6 let – 1 740 Kč
  • 6 – 15 let – 2 140 Kč
  • 15 – 26 let – 2 450 Kč

Životní minimum kalkulačka vám spočítá, na jakou částku máte nárok.