Finanční polštář v době, kdy se nedaří. I tak můžeme definovat životní pojištění, jedno z nejoblíbenějších typů pojistky v Česku. Zjistěte, co životní pojištění obnáší a jak pojištění sjednat.

Proč si sjednat životní pojištění?

Životní pojištění finančně ochrání vás, nebo vaše blízké v případě smrti. Navíc se můžete připojistit na další události, jako je například invalidita, pracovní neschopnost, hospitalizace nebo úraz.

Pokud některá z těchto událostí, kterou jste si pojistili, nastane, můžete po doložení všech potřebných dokumentů očekávat vyplacení pojistného plnění ze strany pojišťovny.

Druhy životního pojištění

Na trhu najdete nabídku několika typů životního pojištění, a to:

 • rizikové životní pojištění,
 • kapitálové pojištění,
 • investiční životní pojištění.

Cílem rizikového životního pojištění je primárně ochrana před rizikem. Kapitálové a investiční pojištění v sobě zahrnují, kromě pojišťovací části, také část rezervotvornou. Ta slouží k ukládání a investování vašich finančních prostředků.

Kapitálové pojištění vám pojišťovna zhodnotí garantovaným zhodnocením. Bohužel výnosy z tohoto investičního produktu jsou tak nízké, že se v dnešní době jako forma investice příliš nevyplatí.

V případě investičního pojištění vám dá pojišťovna vybrat, kam chcete své prostředky investovat. Jedná se zpravidla o 3 možnosti, kam své prostředky uložit, a to podle míry rizika, kterou musíte podstoupit.

V dnešní době mnoho pojišťoven nabízí také životní pojištění pro děti.

Jak nastavit životní pojištění

Předtím, než si pojištění sjednáte, promyslete:

 • co od pojištění očekáváte,
 • kdo získá peníze v případě pojistné události,
 • zda chcete konstantní nebo klesající částku u pojištění,
 • zjistěte si výluky nabízené smlouvy životního pojištění,
 • na jakou výši nastavíte pojistnou částku.

Snižte si daňový základ

Víte, že pokud jste uzavřeli smlouvu o životním pojištění, můžete svůj daňový základ v daňovém přiznání ponížit o platby na vaši pojistku, a to ve výši až 24 000 Kč za rok? 

Podmínkou je:

 • Pojistka musí být na vaše jméno.
 • Vybrat peníze můžete podle smlouvy nejdříve po dosažení 60 let.
 • Nesmíte průběžné vybírat své prostředky.
 • Pojištění trvá alespoň 5 let.

Pojištění sjednáte jednoduše online

V dnešní době můžete životní pojištění sjednat jednoduše online. Pomůžou vám srovnávače i kalkulačky životního pojištění.

Pokud si však nejste jistí, jaké životní pojištění je vhodné právě pro vás, nebojte se oslovit odborníka.