Co zařídit před odjezdem za prací do ciziny?

Práce v cizině není jen tak, krom přeložených dokladů o své osobě může nastat, že budete potřebovat také pracovní povolení. Pokud vyrazíte za prací do zemí EU na dobu delší než jsou tři měsíce, postačí vám pouze povolení k pobytu. To si lze vyřídit v dané zemi na obecním úřadě nebo magistrátu, a to nejpozději do tří měsíců od příjezdu.

Pokud se však chystáte vycestovat mimo země EU, pak budete potřebovat povolení k pracovnímu pobytu / pracovní vízum. Kromě toho je však třeba, zkontrolovat si platnost občanského průkazu, řidičského průkazu a cestovního pasu, abyste si mohli včas zažádat o prodloužení.

Co zařídit u českých úřadů?

Také úřadům se musíte před samotným odjezdem podrobit. V první řadě je třeba nahlásit svůj odchod do zahraničí své zdravotní pojišťovně. Pokud zaměstnání v zahraničí získáte, musíte své zdravotní pojištění v České republice okamžitě zrušit, protože nemůžete být OBZP a samoplátce zdravotního pojištění. Že jste dále účastníkem zdravotního pojištění v cizí zemi, musíte dokázat pracovní smlouvou nebo důkazem o zaplaceném komerčním pojištění, což je zdravotní připojištění na cesty do zahraničí), a to na konkrétní dobu. Jakmile se ze zahraničí vrátíte, je třeba se znovu přihlásit na vaší pojišťovně.

OSVČ

OSVČ si kromě výše zmíněného musí odhlásit též sociální pojištění. Pokud jste uchazečem o zaměstnání v evidenci na ÚP, musíte žádat o vyřazení i tam.

Další postřehy

Potřebná je také koupě zahraniční SIM karty. Dále pokud trpíte astmatem, alergiemi, cukrovkou a podobně – nezapomeňte na medikamenty, ovšem také na přeložené lékařské zprávy o tom, že tyto medikamenty užíváte (překlad je nutný nejen do jazyka dané země, ale také do latiny).

Další nezbytností je pověřit někoho z rodiny přebíráním pošty. Tato osoba si však musí zřídit na České poště zákaznickou kartu a průkaz příjemce. Zmocnění zásilky lze dnes chválit i online. Pokud se účastníte také voleb a jste v zahraničí na dobu několika let, pak si nechte vystavit voličský průkaz.