Co zařídit před odjezdem za prací do ciziny?

Práce v cizině není jen tak, krom přeložených dokladů o své osobě může nastat, že budete potřebovat také pracovní povolení. Pokud vyrazíte za prací do zemí EU na dobu delší než jsou tři měsíce, postačí vám pouze povolení k pobytu. To si lze vyřídit v dané zemi na obecním úřadě nebo magistrátu, a to nejpozději do tří měsíců od příjezdu.

Pokračování textu Co zařídit před odjezdem za prací do ciziny?