Dítě v zahraničí bez rodičů

Dítě může vycestovat do ciziny bez zákonného zástupce. To jsou případy studijních pobytů, anebo dovolených s prarodiči. Co je ale třeba vyřídit?

Pokud dítě nedisponuje patřičnými dokumenty, nedostane za hranici ani nohu, Vzhledem k tomu, že mají děti dva měsíce prázdnin, byla by škoda, kdyby je proseděly v naší republice. Pokud je možnost vycestovat, ulehčeme jim to.

Cestovní pas

V prvé řadě je třeba, aby rodiče o zahraniční cestě věděli a souhlasili s ní. Nezbytný pro dítě je však také cestovní pas s biometrickými údaji a strojově čitelnou zónou. Dětem do patnácti let se vydává pas na pět let za poplatek jednoho sta korun, anebo dvou tisíc, pokud vyžadujete vyhotovení tohoto pasu ve zkrácené lhůtě. Pokud nespěcháte, je tento pas zhotoven do třiceti dnů. Tato žádost se vyplňuje na městském úřadě, kde dítě přímo úředník i vyfotí. Nutné je však předložit rodný list dítěte. Veškeré doklady lze předložit v originále, anebo jako ověřenou kopii.

Občanský průkaz

Pro cestování po zemích EU postačí občanský průkaz dítěte. Ten má obdobné pravidla jako tvorba pasu. Je se strojově čitelnými údaji a dětem do patnácti let se vydává občanský průkaz s platností na dobu pěti let. Poplatek je padesát korun a tento průkaz máte zhotoven do třiceti dnů. Zase se tato žádost vyplňuje přímo na městském úřadě, kde se dítě rovněž vyfotí a zase je třeba předložit jeho rodný list, a to jako originál nebo úředně ověřenou kopii.

Jen tyto doklady však nestačí, rovněž je třeba mít písemný souhlas rodičů či zákonného zástupce s cestou této nezletilé osoby do zahraničí, a to za doprovodu daných osob. Tento souhlas by měl dále obsahovat tyto informace:

  • identifikace rodičů
  • jejich souhlas s vycestováním dítěte a podpis
  • identifikace dítěte, datum narození a číslo cestovního dokladu
  • identifikace doprovázející osoby, číslo jejího cestovního dokladu
  • účel cesty a konečná destinace
  • čas