Ekologická likvidace vozidla tvoří součást zákona o odpadech. Ten výrazně zpřísňuje a ovlivňuje služby v oblasti likvidace autovraků z pohledu ochrany životního prostředí. Autovraky totiž spadají, bez jakékoli výjimky, do kategorie odpadu nebezpečného. Na koho se tedy, v případě ekologické likvidace autovraku, obrátit? Pomůže vám SbohemAUTO.

Jaké výhody SbohemAUTO nabízí?

Jedná se o společnost, která se zabývá profesionální a spolehlivou likvidací vozidel podle platných předpisů a norem.

Postačí ji kontaktovat telefonicky nebo pomocí formuláře, který naleznete na stránkách sbohemauto.cz. Jejich prioritou je ekologická likvidace vozidel zdarma praha.

Společnost pamatuje na fakt, že valná většina vozidel, která jsou určená k ekologické likvidaci, poskytuje stále ještě minimální hodnotu a tak každý autovrak ještě nabízí k výkupu akreditovaným recyklačním centrům. Majitel vozu za tuto službu neplatí. Také vám šetří finanční prostředky potřebné na platbu ekologické daně nebo převod vozidla, které mohou být mnohdy vyšší, než je cena automobilu.

SbohemAuto je společnost, která disponuje potřebnou certifikací pro provádění profesionální a legální ekologické likvidace autovraků. Povolení si můžete ověřit na portálu MŽP. Ekologickou likvidaci si můžete objednat pro osobní i nákladní vozy.

Při odtahu vašeho automobilu obdržíte Potvrzení o převzetí vozidla k ekologické likvidaci a Protokol o ekologické likvidaci vozidla. Tyto dokumenty jsou potřebné pro odhlášení automobilu z Evidence silničních vozidel.

Potřebné náležitosti

Pro vystavení potvrzení je potřeba automobil fyzicky předat. Připravte si platné osobní doklady a doklady k automobilu. Pokud nejste jeho majitel, tak jeho lnou moc k předání. Potřeba je i velký technický průkaz vozidla.