Vzhledem k vysokým škodám, které mohou způsobit zaměstnanci rámci pracovněprávního vztahu, se dostávají stále častěji na přetřes pojistky, které mají zaměstnance v této situaci ochránit a zároveň zaměstnavateli poskytnout odškodnění. Tyto pojistky lze získat také za výhodných podmínek, protože současná nabídka pojišťoven je rozhodně velice zajímavá.

Na míru konkrétním zaměstnancům

Není potřeba asi říkat, že každá situace v pracovněprávním vztahu je jiná. Záleží na tom, jakou má pracovník zodpovědnost, co vše má na starosti, a co se při tom může případně pokazit. Proto je důležité, aby byly podmínky každé pojistné smlouvy sjednány tak, aby skutečně kryla potřebná rizika. Proto mají pojišťovny různé varianty pojištění, které můžete využít podle svých požadavků. Příkladem je třeba také ERGO pojišťovna, která poskytuje tento druh pojištění zcela běžně. Můžete si dokonce zajistit:

  • Hromadné sjednání pojistky
  • Slevu na pojištění

Pokud například zaměstnavatel zajistí svým zaměstnancům toto pojištění hromadně, lze získat zajímavou slevu. V případě zmiňované pojišťovny je v základu nabízená varianta Standard, která pokrývá běžné pracovněprávní vztahy, přičemž má široký rozsah pojistné ochrany. Jedná se o pojistku, kde se nezkoumá druh pracovní činnosti.

Pokud však zaměstnanec vykonává určité specifické činnosti, jako například že řídí motorové vozidlo nebo obsluhuje stroje, existuje speciální pojištění Řidič, a také jeho rozšířená varianta Řidič PLUS. Díky těmto pojistkám pak je zajištěno pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu, která vznikne při vykonávání zmiňovaných činností. Rozšířená varianta pojištění, tedy varianta PLUS, potom kryje také škody, které vzniknou při užívání vozidla pro soukromé účely.

Pozorně si čtěte podmínky

Přestože například zmiňovaná pojišťovna má velice rozumně nastaveny podmínky pojištění, ať již sjednáváte pojistnou smlouvu u libovolné pojišťovny, vždy se vyplatí podrobně se dotázat na podmínky pojistného plnění. Jedině tak budete mít jistotu, že pojistka pokrývá skutečně to, co potřebujete.