Od prvního ledna nastanou opět změny v oblasti záloh na zdravotní pojištění, které u nás platí většina podnikatelů. Kolik tedy budeme platit a koho se platby netýkají?

Každý, kdo podniká v rámci hlavní činnosti, musí platit zálohy na zdravotní pojištění. Tyto platby jsou povinné i pro ty, kteří v loňském roce podnikali se ztrátou, či s podnikáním teprve začínají. Jedinou výjimku tvoří lidé podnikající v rámci vedlejší činnosti.

Nová výše těchto záloh bude platit od ledna 2018, přičemž platby se hradí zpětně, za leden jsou splatné do osmého února, což znamená, že od února už musíte posílat zdravotní pojišťovně novou částku. To nastává pouze v případě, že platíte zálohu minimální. Jestliže ne, potom budete nově vypočítanou zálohu hradit až po podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017, do té doby se pro vás nic nemění.

Výpočet záloh

Zálohy na zdravotní pojištění se vám počítají podle zisku v předcházejícím roce, přičemž vyměřovací základ se rovná polovině zisku ze samostatné výdělečné činnosti. A jak v daňovém přiznání uplatnit výdaje? Sazba zdravotního pojištění činí 13, 5 % z vyměřovacího základu, který nemůže být nižší než minimální vyměřovací základ odvozený z průměrné měsíční mzdy stanovený Ministerstvem práce a sociálních věcí. Jestliže tedy skončíte na nižší částce, týká se vás minimální vyměřovací základ, který v roce 2018 bude činit 14 989 Kč měsíčně. To znamená, že minimální záloha na zdravotní pojištění vypočítaná z toho základu bude místo současných 1906 Kč činit 2024 Kč.

Vedlejší činnost

Minimální vyměřovací základ ani minimální zálohy se netýkají jedinců, kteří podnikají v rámci vedlejší činnosti, například při zaměstnání, v důchodu či na mateřské. Tito podnikatelé platí povinně zálohy na zdravotní pojištění až od druhého roku podnikání, a to na základě skutečných zisků z minulého roku.