Pokud splníte zákonné podmínky, máte jako rodič nárok na daňové zvýhodnění a na dani z příjmu FO tak zaplatíte méně; za rok 2017 konkrétně o 13 404 Kč na první dítě, 19 04 Kč na dítě druhé a 24 204 Kč na třetí a další dítě.

Nárok na tuto slevu na dani má pouze jeden z rodičů, k tomu musí být splněno několik dalších podmínek. A v jakých případech tedy daňové zvýhodnění uplatnit nemůžete?

1. Nezaměstnaný rodič

Daňové zvýhodnění může uplatnit pouze zaměstnanec při výpočtu čisté mzdy, OSVČ jej uplatní v daňovém přiznání.

2. Nedodání rodného listu

Aby mohla vaše účetní uplatnit daňové zvýhodnění, musíte jí po narození dítěte doručit kopii jeho rodného listu, u studentů středních a vysokých škol poté pravidelně potvrzení o studiu od příslušné školy.

3. Nepodepsání prohlášení k dani

Jestliže pracujete současně pro více zaměstnavatelů, pamatujte, že daňovou slevu můžete uplatnit pouze u jednoho z nich, u něhož jste podepsali prohlášení k dani (tzv. růžový papír).

4. Student VŠ starší 26 let

Rodič vysokoškoláka staršího 26 let na daňové zvýhodnění nárok nemá.

5. Dítě pobírá invalidní důchod třetího stupně

Kromě rodičů dětí do 26 let připravujících se na budoucí povolání, mají nárok na daňové zvýhodnění také rodiče dětí pobírajících invalidní důchod prvního či druhého stupně. Jestliže však váš potomek pobírá invalidní důchod třetího stupně, slevu uplatnit nemůžete.

6. Dítě družky/druha

Na daňové zvýhodnění máte nárok, pokud vyživujete dítě, které s vámi žije v domácnosti. Dle legislativy se do této kategorie však řadí pouze dítě vlastní, osvojené, v pěstounské péči nebo dítě druhého z manželů. Na dítě družky či druha, které s vámi žije v jedné domácnosti, se tato sleva nevztahuje, váš partner či partnerka ji však samozřejmě uplatnit může.

7. Dálkové či kombinované studium SŠ

Jestliže vaše dítě studuje střední školu v distančním, večerním, či kombinovaném studiu, můžete na něj slevu uplatnit pouze v případě, že v době studia není výdělečně činné nebo nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti. U studentů VŠ toto omezení neplatí.