Máte-li majetek, pak jistě přemýšlíte o tom, jak jej ochránit a případně předat dál. I když je vaše zdraví pevné, do důchodu se nechystáte, nikdy nevíte, co se může stát. Kdo je připraven, není zaskočen, jak se říká. Můžete se zařídit různými způsoby. Sepsat závěť, rozdělit majetek ihned a podobně. Ovšem máte-li něco, co chcete předat a třeba až za několik let, pak řešíte formu. Máte majetek a obáváte se, že může přijít něco nepříjemného a přijdete o něj? Jak všechny tyto investice ochránit nebo majetek předat dál konkrétní osobně? Nechte vytvořit speciální fond!

Fondy, které jsou pro konkrétní osobu

Svěřenecký fond je soubor majetku, který bývá vyčleňován pro zvláštní účely. Bývá svěřen jedné konkrétní osobě a dostává jej ve chvíli, kdy je čas. K němu je jmenován správce, který s fondem nakládá ve prospěch obmyšleného, tedy snaží se jej rozmnožovat a dále rozšiřovat. V takové chvíli přestává být majetek, který je do fondu vložen vlastnictvím toho, kdo fond vytvořil. Nemůže tak s ním nijak nakládat, prodávat jej nebo manipulovat. Majetek nabývá samostatný a anonymní status, nemá také formální právní subjektivitu. Nárok na prospěch má beneficient, tedy člověk, kterého na začátku určil sám zakladatel.

Jak s fondem nakládat?

Založení svěřeneckého fondu může být na osobě jak fyzické tak i právnické. A fondy se mohou zakládat buďto k soukromým účelům nebo těm veřejně prospěšným. Také to, co do fondu vložíte, může být různě rozmanité. Může jít o věci libovolné – movité i nemovité. Stát nad těmito fondy nedohlíží. Ač se u nás o těchto fondech nehovoří příliš často, v zahraničí jde o rozšířenou a celosvětově oblíbenou formu správy a ochrany majetku. Pro mnohé je právě tento fond zárukou toho, že jeho blízcí dostanou přesně to, co si on sám přeje a chce.