Kontejnery nabízí efektivní způsob přepravy odpadu i materiálu

oprava zboží v kontejnerech je ve světě stále využívanější metodou přepravu materiálu, surovin a výrobků. Ovšem kontejnery slouží i k dalším účelům, jako je například svoz odpadků, stavební sutě a jiného odpadu. Tyto služby zajišťuje firma Ing. Cetkovského na Prostějovsku a okolí.

Nabízí nejrůznější služby spojené s úklidem a odvozem stavební suti a nepotřebného stavebního materiálu, s přepravou předmětů větších rozměrů apd. Na požádání vám přistaví velkoobjemový kontejner, který po naplnění odveze a provede ekologickou likvidaci veškerého odpadu. Za přistavení kontejneru můžete ale také ušetřit, a to v případě, že zvládnete kontejner naplnit za dva dny. Pak budete mít tuto službu zcela zdarma. Kdo nemá čas nebo by naložení nezvládl, nabízí firma také tuto činnost. Další službou je přeprava nebezpečných odpadů a materiálů v režimu ADR.

Jakými kontejnery firma disponuje

Firma Cetkovský vlastní kontejnery nejrůznějších typů, jako jsou například kontejnery valníkové, uzamykatelné, zaplachtované a další. Například kontejnery opatřené zakrývací plachtou používá

kontejnerová doprava Prostějov k odvozu stavební sutě a jiného materiálu, který by mohl cestou prášit a znečišťovat okolí přepravní trasy. Dalšími typy jsou přepravní kontejnery na přepravu automobilů, autovraků, zemědělských, stavebních i jiných strojů.

Nabídka stavebníkům

Pro stavebníky v okolí Prostějova zajišťuje firma Cetkovský vyhledávanou službu, kterou je dovoz stavebního materiálu. Ve svých kontejnerech dováží na staveniště dřevo, písek, štěrk, stavební hmoty a další materiál. Součástí služeb pro stavebníky jsou také různé zemní práce včetně vybudování základové desky nebo dovoz míchaného betonu. Dále nabízí pronájem stavebních buněk třeba i na dobu celé stavby. Stačí připravit plochu k umístění buňky a firma ji doveze přímo na určené místo.