Ke každému kácení stromu je nutné přistupovat s největším respektem a dodržovat při této činnosti veškeré zásady bezpečnosti práce. Někomu toto poučení může znít jako klišé. Ovšem celá řada úrazů svědčí o nutnosti jeho dodržení. Týká se to klasického směrového kácení, ale ve zvýšené míře kácení rizikového.

Klasické kácení se provádí převážně v lese a na zahradě nebo jiném pozemku je lze použít jen když je dostatek prostoru, do kterého chceme padání stromu nasměrovat. Horší situace je, když takový prostor není. Pak nastupuje rizikové kácení stromů, které musí provádět jen odborná firma, jako je RD servis. Jednak má ve svých řadách zkušené a odborně zdatné zaměstnance, a jednak disponuje potřebnou technikou.

Důvody pro rizikové kácení

Tato metoda se uplatňuje v místech, na kterých například strom vyrostl v těsné blízkosti domu či jiného objektu, nebo by při klasickém směrovém kácení hrozilo poškození elektrického či telefonního vedení. Důvodem rizikového kácení je zabránění narušení nějakého objektu, případně odstranění stromu, který příliš zastiňuje dům či jinak překáží. Dalším důvodem může být i odstranění hrozby pádu starého stromu, který by mohl způsobit škody na zdraví či majetku.

Jak se rizikové kácení provádí

Použije se v místech, kde není dostatek místa k provedení směrového kácení. Pak použijí pracovníci RD servisu jednu ze dvou metod, při kterých se vždy strom odřezává po kouscích od koruny směrem k zemi. Pro zvýšení bezpečnosti se jednotlivé odřezané kusy kmene a silné větve spouštějí na zem pomocí horolezeckých lan. Rozdíl ve dvou metodách je určen místními podmínkami. Je-li ke stromu přístupová cesta nebo zpevněná plocha, na kterou lze umístit výsuvnou plošinu, je postup jednodušší. Nejsou-li takovéto podmínky, pak nezbývá, než použít stromolezeckou techniku a vylézt do koruny stromu pomocí ní. Tato metoda je samozřejmě nejrizikovější a vyžaduje zkušenost, obratnost a velkou míru opatrnosti.

Ve všech případech kácení stromů si zákazník může v rámci objednávky sjednat i úklid a odvoz pořezaného dřeva, pokud je nechce využít pro vlastní potřeby.