Konel Zlín modernizuje jednoúčelové stroje

Ani pečlivá a důkladná údržba strojů nemůže zabránit jejich stárnutí, opotřebení nebo vzniku různých závad. Morální zastarání nebo totální opotřebení jednoúčelových obráběcích strojů ovšem ještě nemusí znamenat jejich odsouzení k sešrotování. K opětovnému navrácení do výrobního provozu je třeba provést odbornou opravu, případně i generální, repasi či celkovou modernizaci. To vše jsou činnosti, kterými se zabývá firma KONEL Zlín.

Co jsou jednoúčelové stroje?

Většinou si pod tímto pojmem představíme tradiční obráběcí stroje, jako jsou soustruhy, vrtačky či frézky. To by ovšem byl úzký pohled, jelikož jednoúčelové stroje jsou například také součásti výrobních linek v automobilových, gumárenských, masných nebo dřevoobráběcích provozech. Podmínkou bezporuchového chodu celé linky je nezbytné, aby byl v pořádku každý její jednotlivý článek, tedy jednoúčelový stroj. Platí to například o testeru těsnosti kanystrů, který slouží ke kontrole kvality vyrobených kusů na vstřikolisu. Tester eliminuje ztráty následně plněných kapalin do vadných kusů a lze jej instalovat na dopravníky vstřikolisů. Těmto a jiným problémům se věnuje firma KONEL Zlín.

Opravy, repase a modernizace

Velmi častým důvodem odstavení jednoúčelových obráběcích či jiných strojů bývá zastaralý či mnohdy nefunkční řídící systém. Identifikovat tuto závadu není pro techniky Konelu žádný problém. Funkčnost stroje obnoví tak, že celý řídící systém nahradí novým a zároveň odstraní také variátory a převody. Ty nahradí pevným převodem a frekvenčním měničem. Po těchto odborných zásazích odpovídá opravený či repasovaný stroj současným moderním nárokům.

Další činnost firmy KONEL Zlín

Vedle oprav a modernizací jednoúčelových strojů se firma zabývá také navrhováním a výrobou nejrůznější speciálních strojů a zařízení na základě požadavků zákazníků. Ti mají možnost se svými připomínkami přímo podílet na konečném řešení, které bude vyhovovat jejich podmínkám. Jedním z mnoha druhů strojů jsou také dřevoobráběcí stroje, se kterými souvisí různé řídící systémy. KONEL Zlín zajišťuje pro dřevozpracující průmysl například systém nakulování klád nebo měření a regulaci pořezové rychlosti linek.