Pro dobrotu na žebrotu. Víte, že i s rodinou se můžete dostat k soudu? Peníze zkrátka rozvrací rodinu. Tak pozor na to! Bližním se těžce odmítá, ale pořádek v penězích je třeba.

Věděli, jste, že odmítnout půjčku je neslušné?

Pokud bědujete nad svou finanční situací a rodina vám nabídne půjčku, je neslušností říci ne. Ovšem jak je to potom s neschopností splácet? … Každopádně pořád lepší splácet svému otci než lichvářům…

Půjčka v praxi

V rodině se půjčují peníze z neuvěřitelných tří čtvrtin! Toto velké gesto dosvědčuje, že rodiny si stále umí pomáhat. Ovšem půjčují s tím, že věří, že jim budou peníze vráceny. Opak je ale pravdou a právě na tom troskotají veškeré rodinné vztahy…

Smlouva mezi příbuznými

Nejnovější průzkumy ukázaly, že až pětadvacet procent rodin své peníze již neuvidí… Právě proto je třeba i v rámci rodiny myslet na smlouvu a uzavřít tedy písemnou smlouvu, která půjčku dokládá. Zapomeňte na větu “jsme příbuzní, přece si věříme”. Myslete na to, že ano jsme příbuzní, a právě proto ti půjčku poskytuji, což by banka s ohledem na tvé dluhy neudělala… Záruka smlouvy uchová vaše vztahy nadobro, neberte tak možnost dětem či vnoučatům, přijít o svou rodinu jen na základě peněz a zpřetrhání styků.

Jak vypadá smlouva?

Ač mezi sebou víte, jak se jmenujete a kdy jste se narodili, je nutné tyto náležitosti do smlouvy udat. Označit věřitele i dlužníka, výši částky, předmět půjčky, způsob splacení, datum splatnosti a datum a místo sepsání smlouvy. Doložka kalkulace splátek je taky ku prospěchu. Pak stačí jen podepsat. Proč toto všechno? Protože pokud by dlužník odkládal splacení dluhu, je tato smlouva právně závazná pro soud. Výhodou rodinné půjčky a solidnosti v jejím splacení, je zejména to, že rodina nechce splácet úrok.

Než někomu půjčíte peníze…

… důvěřujte, ale prověřujte – je váš člen rodiny v exekuci? Mrkněte na registr dlužníků, insolvenční rejstřík, centrální evidenci exekuce a podobně.

Neschopnost splácet

Pokud během půjčky vznikne problém, že váš dlužník upadne do neschopnosti splácet, je v jeho dobré vůli, vyhlásit na sebe osobní bankrot. Vy jako věřitel proto pravidelně kontrolujte insolvenční rejstřík, ať se můžete zavčasu přihlásit do registru pohledávek na adresu tohoto člověka.