Proč je pro starší vůz vhodný chiptuning?

Změření výkonu motoru je základním předpokladem pro provedení chiptuningu, což není nic jiného, než zvýšení výkonu motoru. Projeví se lepší dynamikou jízdy a snížením spotřeby pohonných hmot. To je zásadní odpověď na otázku, proč chiptuning.

V čem spočívá chiptuning

Nejedná se o žádnou nelegální akci či zásah do motoru, ale o naprosto legální a čistě profesionální ovlivnění výkonu motoru. Oficiálně homologovaný chiptuning a jeho výsledky se zaznamenávají do technického průkazu majitele vozidla. Tento odborný zásah lze provést u jakéhokoliv motorového vozidla, u kterého se pak projeví lepší dynamikou, rychlejší akcelerací a současným snížením pohonných hmot, které může dosáhnout až 15% oproti původní spotřebě.

Co je předpokladem chiptuningu

Základem je předchozí pečlivá kontrola stavu motoru a všech částí, které jsou na motor napojeny. Pokud se při kontrole objeví jakákoliv závada, musí se nejprve odstranit. Až poté lze přistoupit k provedení chiptuningu, jehož hlavní fází je změření výkonu motoru. Toto měření probíhá ve speciální zkušebně na tvz. válcové brzdě. Takto lze změřit skutečný výkon motoru u jakéhokoliv vozidla bez ohledu, o jaký typ se jedná, jak je vozidlo staré, jakého druhu je pohon kol a další parametry.

Jak to probíhá

Předně je třeba uvést, že se nejedná o žádný zásah do řídící jednotky motorového vozidla, ani o ovlivnění životnosti, či jiných parametrů motoru. To je odpověď na otázku jak na chiptuning, kterou si někteří motoristé kladou. Chiptuning se provádí metodou Camp Performance Chiptuning, jejíž výhodou je, že nastavené hodnoty lze v budoucnu vrátit do původního stavu. Výsledky a hodnoty nového nastavení totiž majitel vozidla obdrží v podobě přehledných grafů. Ty slouží jako protokol, podle kterého lze přenastavit výkon motoru v kterémkoliv autoservisu, který disponuje příslušným zařízení k provádění chiptuningu.