Používání ochranných pracovních pomůcek nikdy nepodceňujte

Ačkoliv přibývá bezpečnostních opatření a povinnost nosit předepsané ochranné pracovní pomůcky, pracovních úrazů je stále velké množství. Mnoho řemeslníků stále podceňuje svou ochranu a teprve ve chvíli, kdy dojde k úrazu, litují svého nezodpovědného počínání. Pracovní úrazy mají často trvalé následky a mnoho pracovníků netuší, že pokud se prokáže jejich nedodržení bezpečnostních předpisů, nemají nárok na doplacení do výše průměrné mzdy a dokonce ani na běžnou nemocenskou. Zraněný pracovník tak zůstává zcela bez příjmu, což může způsobit existenční potíže.

Co jsou ochranné pracovní pomůcky?

Ochranné pracovní pomůcky jsou vybavení, které se nosí, aby minimalizovalo vystavení nebezpečím, která způsobují vážné zranění a nemoci na pracovišti. Tato zranění a nemoci mohou být důsledkem kontaktu s chemickými, radiologickými, fyzickými, elektrickými, mechanickými nebo jinými riziky na pracovišti. Ochranné prostředky a oděvy mohou zahrnovat předměty, jako jsou rukavice, ochranné brýle a obuv, chrániče sluchu, přilby, respirátory nebo kombinézy, vesty a celotělové obleky.

Co lze udělat pro zajištění správného používání ochranných prostředků?

Veškeré ochranné prostředky by měly být navrženy a konstruovány primárně pro bezpečnost pracovníka. Měly by být pohodlné a neomezovat pracovníka v jeho práci. Zaměstnavatelé jsou povinní poskytnout svým pracovníkům předepsané ochranné pomůcky a zajistit jejich správné používání. Zaměstnavatelé jsou také povinni vyškolit každého pracovníka, který je povinen používat osobní ochranné prostředky, aby věděl:

  • Kdy je musí používat
  • Jaký druh je nutný
  • Jak ji správně nasadit, seřídit, opotřebovat a sundat
  • Řádná péče, údržba a životnost

Specifické potřeby

Existují nestandardní povolání, která vyžadují kvalitní ochranné pracovní oděvy. Repa cz je web, kde objevíte specifické oděvy a potřeby zejména pro fyzicky náročná povolání.

Kromě toho se společnost Repa soustředí na produkci legendárních „prestižek“. Obuv Prestige je nejen spolehlivou pracovní obuví, ale mnoho modelů je také vhodných k volnočasovým aktivitám.