Věděli jste, že v České republice dochází velice často ke stěhování? Poslední průzkumy ukazují na fakt, že se v České republice stěhuje každým rokem skoro čtvrt milionu lidí. I když se o Češích říká, že nemají rádi změny, přesto ke změnám často dochází. Vykukují z rodného hnízda a jsou ochotni se odstěhovat do prostředí, kterému absolutně nerozumí jenom proto, aby svůj život trochu zpestřili nebo posunuli na zcela jinou úroveň. Z posledních průzkumů také vyplývá, že stěhovat se mají tendenci spíše ženy, které aktivně využívají služeb stěhovacích firem. Chlapi si často poradí, ale u žen je tato služba nanejvýše potřebná, případně u stěhování kanceláří a nejvíce u stěhování v Praze.

Podle průzkumu mají tendenci se stěhovat nejvíce ženy ve věku mezi pětadvaceti až třiceti let. Poté mají tendenci stěhovat se ženy, kterým je více jak sedmdesát let, což je velice zajímavé.

V jiných státech dochází ke stěhování častěji

I když se u nás stěhuje každým rokem více jak čtvrt milionu lidí, není to tak obrovská cifra jako například ve Švédsku, kde je stěhování prakticky na denním pořádku. Hodně stěhujících lidí za poslední léta evidovaly také v Dánsku, Finsku a mimo jiné i ve Spojeném království, kam přijíždí především zahraniční jedinci za prací a za příležitostmi.

V konečném důsledku to tak vypadá, že Češi, i když se jich přestěhuje ročně kolem čtvrt milionu, se stěhují vlastně neradi. To ostatně potvrzují i firmy, které jenom stěží hledají kvalifikované pracovníky na dlouhodobě neobsazené pozice.

Stěhují se mladí lidé nebo rodiče s dětmi

Jak již bylo zmíněno, tendenci stěhovat se mají především ženy ve věku od pětadvaceti do třiceti let a pak také ženy ve věku nad sedmdesát let. Velice často se u nás stěhují také mladí lidé, a to především v rámci okresů (ale také do zahraničí) a mezi okresy se taktéž stěhují rodiny s malými dětmi. Ti se nejčastěji stěhují z důvodu nového zaměstnání nebo za rodinou.