Pojištění pokut – dáte pokutám navždy sbohem?

V poslední době se stává trendem využívat i dalších pojištění týkající se jízdy za volantem. Vyjma povinného ručení a vcelku častého havarijního pojištění uzavírají někteří řidiči i pojištění pokut. Jaké služby tedy v souvislosti s takovým pojištěním dostanete? To zjistíte v tomto článku.

Jak to celé funguje?

Pojištěním proti dopravním přestupkům v podstatě získáte právní zastoupení ve správním řízení, ve kterém se projednává váš přestupek. Jde tedy o klasickou právní službu, nikoliv pojištění. Princip je takový, že pokuty s policistou nikdy neřešíte na místě jako obvykle, ale celou situaci necháte zajít až do správního řízení. V praxi to tedy vypadá tak, že čekáte až vám domů dorazí výzva ke správnímu řízení, kterou následně přepošlete poskytovateli služby, který za vás vše vyřeší. Tito poskytovatelé spoléhají na fakt, že orgány ukládající pokuty za přestupky jsou jen průměrně znalé práva a nadprůměrná znalost práva těchto poskytovatelů vyřeší vaše problémy.

Porovnání s ostatními pojistkami

Je také dobré zmínit, že na rozdíl od povinného ručení, pojištění právní ochrany nebo cestovního pojištění, nemá pojištění pokut žádnou oporu v zákoně. Co to znamená? V řízení vás zastupuje zpravidla s.r.o. na základě plné moci a oproti běžným právním službám poskytovanými advokáty zde není žádný zákon, který by je reguloval. Navíc toto „pojištění“ zpravidla nemohou poskytovat pojišťovny právě z důvodu, že toto pojištění není obsaženo v zákoně o pojišťovnictví, kterým se musí řídit a nespadá tedy pod regulaci České národní banky, jak je tomu u jiných pojištění.

Vyplatí se?

Nutné je však podotknout fakt, že úspěšnost řešení přestupků ve správním řízení není 100%. Samozřejmě to celé zní jednoduše – dostanete pokutu, počkáte na správní řízení a díky této skvělé službě vyváznete bez trestu. Ne vždy je ale zmíněno, že úspěšnost takového řešení značně klesá. Je tomu tak z důvodu, že správním orgánům již dochází trpělivost, protože kvůli takovému postupu bývají často zahlceni banálními přestupky, kde v podstatě není pochybnost o vině řidiče a žádné pojištění a právní služby tento fakt nezmění. Správní orgány tedy často berou zastoupení takovým poskytovatelem jako přitěžující okolnost a přestupek, který by v řízení na místě vyšel na 1 000 Kč se vám může prodražit až na několik tisíc. Ani tvrzení, o vyšší znalosti práva není na místě, jelikož v případě, kdy necháte zajít přestupek až do správního řízení, rozhodují o něm potom správní orgány, které se v takové problematice vyznají. My tedy doporučujeme jezdit svědomitě, a přestupkům se vyhýbat a rozhodně se nespoléhat na takové pochybné služby, které se vám leckdy mohou pořádně prodražit.